Nudes

Voor mij is het menselijk naakt vergelijkbaar met een landschap waarin je kunt ronddwalen, met bergen en dalen, met licht en duisternis, kleurrijk en soms grijs. Een reis, een mysterieus avontuur, dat steeds opnieuw de nieuwsgierigheid prikkelt en altijd uitnodigt om het ondoorgrondelijke lichaam in al zijn facetten te leren kennen.

Deze werken worden regelmatig in de shop te koop aangeboden. Heb je interesse in een schilderij en staat deze nog niet in de shop, neem dan contact met mij op via mailto:ansvianen@live.nl of 06-40393366.