‘Gedachten zijn krachten …’ (English below)

Doe mee met de SCHRIJFWORKSHOP op 6 november 2019 IN HET VELITES TRAININGCENTER, VRIEZEKOOP 17, LEIMUIDEN. Zie voor meer informatie: schrijfworkshop oeroek

http://www.ansans.nl/wp-content/uploads/2017/12/hello-world-in-de-kerk-kopie-1.jpg
‘hello world’

Mijmerend over het afgelopen jaar kan ik niet anders zeggen dan dat het voor mij een enerverend jaar is geweest. Ik noem een aantal activiteiten:

 • mooie exposities in Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Hilversum, Vianen, Dordrecht, Nieuwkoop en Ter Aar
 • het kunstuitwisselingsproject ‘Dialoog van de verbeelding” met collega kunstenaar Hendrie Sassen
 • het kunstproject Dobruška – Ter Aar met een prima samenwerking tussen de gemeente, basisschool Aeresteijn en stichting Vriendschapsband Ter Aar – Dobruška
 • de traditionele schildermarathon in de KunstSuper in Vianen met Hans en Ilona van Weeren
 • de Nieuwkoopse kunstroute
 • de Haagse schooldag
 • Kunst in de Gereformeerde kerk van Ter Aar, waarbij mijn kunstwerk ‘Hello world’ prima aansloot bij de adventsperiode en de prachtige kerstpreek “Laat je verrassen” van ds. Marina van der Zwaag-de Haan.http://www.ansans.nl/wp-content/uploads/2017/12/Nieuwjaarskaart-2018.jpg

Hoogtepunt van het jaar was natuurlijk de komst van mijn eerste kleinkind Emilia. Zij is een bron van inspiratie waar ik nog tomeloos uit putten kan. ‘Hello world’ en ‘Hoorn des overvloeds’ die op haar komst zijn gebaseerd, mochten al door veel mensen worden bewonderd.
Voor volgend jaar staan er ook mooie activiteiten op stapel, met name de expositie in galerie De Stoker in Amsterdam medio september/oktober die nu alle aandacht vraagt.

Ik wens familie, vrienden, bekenden, collega’s, cursisten, kunstminnaars en iedereen met wie ik het afgelopen jaar mocht samenwerken een prachtig, kunstzinnig, gelukkig, gezond en onvergetelijk 2018 met veel liefde en aandacht voor elkaar en ondersteun dat graag met mijn motto voor het komende jaar “Gedachten zijn krachten” waar u hierbij een afdruk van een linoleumsnede aantreft.

Goede jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!

 

‘Thoughts are forces …’

http://www.ansans.nl/wp-content/uploads/2017/12/hello-world-in-de-kerk-kopie-1.jpg
‘Hello world’

Musing the past year, I just can say that it has been an exciting year for me. I mention a number of activities:

 • beautiful exhibitions in Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Hilversum, Vianen, Dordrecht, Nieuwkoop and Ter Aar
 • the art exchange project ‘Dialogue of the imagination’ with fellow artist Hendrie Sassen
 • the art project Dobruška – Ter Aar with an excellent collaboration between the municipality, primary school Aeresteijn and foundation ‘Vriendschapsband Ter Aar – Dobruška’
 • the traditional painting marathon in the KunstSuper in Vianen with Hans and Ilona van Weeren
 • the Nieuwkoop art route
 • the Hague school day
 • Art in the Reformed Church of Ter Aar, where my artwork ‘Hello world’ perfectly fitted in with the Advent period and the wonderful Christmas sermon “Let yourself be surprised” by reverend Ds. Marina van der Zwaag-de Haan.http://www.ansans.nl/wp-content/uploads/2017/12/Nieuwjaarskaart-2018.jpg

Of course the highlight of the year was the arrival of my first grandchild Emilia. She is an inexhaustible source of inspiration for me. ‘Hello world’ and ‘Horn of Plenty’, two works based on her arrival, could yet be admired by many people.
For next year there are also nice activities in the pipeline, especially the exhibition in gallery ‘De Stoker’ in Amsterdam mid-September / October, which now demands a lot of my attention.

I wish family, friends, acquaintances, colleagues, course participants, art lovers and everyone with whom I was able to work together last year a beautiful, artistic, happy, healthy and unforgettable 2018 with a lot of love and attention for each other. I support this with my motto for the next year “Thoughts are forces”. You hereby see a print of a linocut with this motto.

Happy New Year!