100% Female in Alkmaar

Internationale tentoonstelling "100% Female"
in de Grote Kerk in Alkmaar

Van 24 – 27 oktober 2019 was er de grote internationale kunsttentoonstelling “100% FEMALE” te zien in de Grote Kerk van Alkmaar, georganiseerd door de Stichting White Cube. 

Doel van de tentoonstelling: het weerleggen van de stereotiepe weergave van vrouwen.
De Stichting White Cube wil nadenken over een meer realistische weergave van de rol die vrouwen in onze samenlevingen spelen.
Geen tentoonstelling van activisten, maar een zachte actie om een gezicht te geven aan de diversiteit van vrouwen in onze samenlevingen. Niet door kunstwerken te verbannen naar de kelder van onze cultuur, maar om toe te voegen en te voltooien.

hoorn-des-overvloeds-grote-kerk-alkmaar
hoorn-des-overvloeds-in-wording

100 vrouwelijke kunstenaars uit alle hoeken van deze aarde waren voor deze tentoonstelling geselecteerd
en toonden hun kunst in de prachtige Medieval-kerk. Ook 
mijn werk “De hoorn des overvloeds” uit de serie “Hello world” was in vol ornaat te zien. 

Op de foto hiernaast ben ik nog volop bezig met de constructie. Heerlijk werken in het zonnetje. 

Ik schreef over de expositie een artikel dat verscheen in het Picturablad nr. 2 van september 2019. 

artikel 100% female in pictura magazine JPG